•    Anadolu gibi kadim toprakların sahibi olmanın verdiği sorumluluk bilinci ve Hitit’lerden Selçuklu’ya, Firigler’den Osmanlı’ya birçok medeniyete ait kültür varlığını evrensel emanet bilinciyle müzelerimizde geleceğe taşımak amacıyla tasarlanmış olan bir projedir. Bu mirasın geleceğe taşınmasında teknolojiden faydalanarak envanter bilgilerini daha nitelikli şekilde elektronik ortama aktarılmasını sağlamaktadır.

•    Yapay Zeka ve Derin Öğrenme teknikleri kullanılacak olan bu proje, eserlerin görsel bilgilerinden kaçakçılıkla mücadele ve komisyon işlemlerine, kazı alanlarında yapılan çalışmalardan laboratuvar süreçlerine, özel müzelerden koleksiyoner işlemlerine kadar bir çok modülü ve detaylarını içermektedir.

•    Müzelerde uzman personel tarafından envanterler üzerinde yürütülecek genel nitelikli çalışmalar ve bilimsel nitelikli araştırmalar, eserlere ait görsellerin teminine yönelik iş ve işlemlerin önemli ölçüde MUES projesi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede orijinal eserlerin sürekli hareket ettirilmesinin önüne geçilerek kırılma, aşınma, çalınma vb. risk faktörleri ortadan kaldırılmış olacaktır.

•    Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM çözüm ortaklığı ile tamamen yerli ve milli bir proje olarak geliştirilmektedir.

MUES Projesinde aşağıda belirtilen maddeler hedeflenmektedir.
•    Tüm müzelerimizde yer alan eserlerin ayrıntılı bilgilerinin tutulacağı ulusal nitelikli bir veri bankası olma
•    Yapay zeka temelli görsel içerik arama
•    Kaçakçılık ve sahte eserlerin tespitine yardımcı olma
•    Karar destek sistemi olarak karar verme süreçlerini hızlandırma
•    Dijital ortamı kullanarak eserleri hasar ve risklere karşı koruma
•    Eser ve müzeler için ulusal ve standart bir metaveri modeli sağlama