TÜBİTAK BİLGEM Avrupa Birliği Horizon2020 çağrısı altında yürütülen HumanE-AI-Net (A Network of European Human-Centered Artificial Intelligence Laboratories) projesi kapsamında DFKI  (Alman Yapay Zeka Araştırma Merkezi) ile ortaklaşa bir proje yapmaktadır. HumanE-AI-Net projesi, yapay zeka konusunda çalışan önde gelen Avrupa araştırma merkezlerini, üniversiteleri ve endüstriyel paydaşları bir mükemmeliyet merkezi ağında bir araya getirmektedir.
Proje kapsamında ağırlık kaldırma sırasında beyinden alınan EEG işaretindeki nöral aktivite incelenecektir. Boş kaldırma, hayali kaldırma ve ağırlık kaldırma sırasında beyin aktivitesi göz önünde bulundurarak nöral ilişkilerin mekanizması ve EEG'deki değişim örüntüsü araştırılacaktır. Derin öğrenme tabanlı ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak ağırlık kaldırılan ve kaldırılmayan durumlar arasında sınıflandırma gerçekleştirilecektir.
İnsan beyni aktivitesinin izlenmesi konusunda çok fazla araştırma yapılmış olmasına rağmen, dış iskeletlerin performansını artırmak için motor hareketlerin EEG ile ilişkisini inceleyen çalışma sayısı daha az sayıdadır. Bu çalışma bu alandaki boşluğu doldurmak ve aşağıdaki hedeflere ulaşmak için EEG'nin nasıl kullanılabileceğini keşfetmeyi amaçlamaktadır.
•    Yapay zeka destekli hayali düşünme temelli komutlarla zahmetsiz, ergonomik ve verimli hareket.
•    İnme hastalarında ve engellilerde hareketliliğin arttırılması.
•    Dış iskeletlerin (exoskeleton) doğruluğunu, performansını ve konforunu artırmak için kontrol tekniklerinin iyileştirilmesi.
•    Spor ve antrenman izleme uygulamaları.
•    Yapay zeka tabanlı nöroergonomi ekosisteminin geliştirilmesi
 
Bu kapsamda projemiz devam etmekte olup veri toplama aşamasına gelinmiştir.