BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

B3LAB

Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB); yerli ve milli Bulut Altyapı, Bulut Depolama ve Büyük Veri teknolojileri üzerinde faaliyetler yürütmek amacıyla TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) BİLGEM’e (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü çatısı altında 2014 yılında kurulmuştur.

Ana hedefleri;

• Bulut ve Büyük Veri alanlarında araştırmalar yapmak, 
• İhtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine öncülük etmek, 
• Bu alanlarda çalışacak paydaşlar için araştırma yapmak ve danışmanlık sağlamak,
• Kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hem açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler üretmek için Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek ve yaptığı projeler ile paydaşlarına katma değer sağlamaktır. 

Yerli ve milli Bulut Bilişim ve Büyük Veri ortamları kurarak bunları Safir Bulut ve Safir Depo isimleriyle ürüne dönüştürmüş olan B3LAB’ın faaliyetleri arasında; 

• Safir Bulut ve Safir Depo çözümlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, 
• Bulut üzerinde altyapı, güvenlik, gizlilik, test ve kalite çalışmaları yürütmek, 
• Büyük Veri teknolojileri kullanılarak akan/duran veriler üzerinde mimari ve analitik çözümler üretmek, 
• Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme konularında Ar-Ge faaliyetleri yürütmek, 
• Yukarıdaki konularda proje, danışmanlık ve eğitim talebinde bulunan firmalara destek sağlamak ve işbirliği yapmak yer almaktadır.