PROJELER - TUBİTAK BİLGEM | BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

FLEXIndustries

FLEXIndustries projesinin ana hedefi, 7 çok sektörlü (otomotiv, biyoyakıtlar, polimerler, çelik, kağıt hamuru ve kağıt, ilaç, çimento) enerji yoğun endüstrileri, endüstriyel ortamları için en uygun enerji verimliliği önlemlerini ve proses esnekliği yöntemlerini tasarlamanın ve devreye almanın yanı sıra elektrik ve ısıtma ağları ile ara bağlantıları üzerinde olumlu bir etki yaratan bütünsel çok disiplinli ve çok ölçekli bir yaklaşım üzerine inşa etmektir. [...]

StorAIge

StorAIge projesinin temel amacı, yapay zeka yetenekleri olan silikon için birinci sınıf bir üretim platformu kurmaktır. Yüksek performanslı, FD-SOI düşük güç, güvenli ve güvenlik bileşenleri ile uç uygulamalarda rekabetçi yapay zeka sağlayan prototipleme hedeflenmektedir. [...]

ATC Portal Projesi

DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) HTKM (Hava Trafiği Komuta Merkezi) personelinin iş çalışma düzeni, görev pozisyonu ve izin planlamalarının oluşturulduğu ve takip edildiği, Hava Trafik Kontrolörlerinin ve diğer DHMİ personelinin derece, hadise, eğitim, sertifika, lisans, sağlık raporu, izin gibi durumlarının yönetildiği... [...]

GÜMRÜK MUHAFAZA’NIN TESPİT KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ

Gümrük Muhafaza’nın Tespit Kapasitesi’nin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi; Türkiye Gümrük Bölgesi’nin tamamında Ticaret Bakanlığı’nın gümrük gözetim ve kontrol fonksiyonunu, idari, teknik ve operasyonel kapasitesini artırarak ve Gümrük İdaresi Koordinasyon Merkezinin (CECC) yapısını geliştirerek güçlendirmek için büyük veri ve makine öğrenmesi tekniklerinin kullanıldığı bir veri yönetim projesidir. Projenin genel amacı, entegre sınır yönetimini AB Müktesebatı ve Avrupa Standartları ile uyumlu olarak iyileştirmektir. [...]

GÜMRÜK TARAMA AĞI BULUT DEPOLAMA VE GÖRÜNTÜ ANALİZ SİSTEMİ PROJESİ

Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan sistem ile; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye genelinde faaliyet gösteren gümrük kapılarında taşıt ve konteyner içerisine gizlenerek ülkeye sokulmaya çalışılan yasadışı maddelerin tespiti amacıyla kullanılan X-Ray tarama sistemlerinden alınan tarama görüntülerinin , sistem üreticisinin sağladığı arayüz ve görüntü formatından bağımsız olarak, bulut bilişim altyapısı üzerinde güvenli depolanması, görüntülerin gümrük idareleri ve Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi’nden görüntü kalitesi değişmeksizin görüntülenebilmesi, görüntü üzerinde anomali tespiti yapabilme kapasitesine haiz bir otomatik tanımlama sisteminin tasarlanması amaçlanmaktadır. [...]

HumanE Al Net

Sağlam ve güvenilir yapay zeka (YZ) sistemlerinin geliştirilmesinde insanları anlama, karmaşık gerçek dünya ortamlarına uyum sağlama ve karmaşık sosyal ortamlarda uygun şekilde etkileşimde bulunma gibi temel zorluklar bulunmaktadır. [...]

5G-MOBIX Projesi

Bir Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi olan 5G-MOBIX (5G for Cooperative & Connected Automated Mobility on X-border corridors), 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikme, yüksek band genişliği gibi temel yeniliklerden ve ileri yapay zeka tekniklerinden faydalanarak, otomatikleştirilmiş araç fonksiyonları geliştirmeyi hedeflemektedir. [...]

TÜİK Büyük Veri İleri Analitik Projesi

TÜİK Büyük Veri İleri Analitik Projesi ile, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde, internet sitelerinden  toplanan, kategori ve alt kategori bilgisi ile etiketlenmiş günlük fiyat bilgisinin ve iş ilanlarının yığın ve akan veri olarak büyük veri ekosisteminde depolanması, işlenmesi ve analiz edilmesini sağlayan sistemin tasarlanması amaçlanmaktadır. Sistem sayesinde, iş ilanlarından pozisyon ve yetenek sınıflandırması yapılması, sonuçların görselleştirilmesi, uçak-otobüs-paket tur fiyatları için fiyat takibinin sağlanması ve lag analizinin yapılması mümkün olacaktır. [...]

BİLİŞİM ve BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve milli çözümler üreten ulusal Ar-Ge merkezidir.