Makaleler

 • (SCI Indeksli): Akbayrak, I., Ulver, B., Dervisoglu, H., Haklidir, M., Caglayan, S., Kurgan, L., Uversky, V., Hasekioglu, O., Coskuner-Weber, O. “Structures of MERS-CoV Macro Domain in Aqueous Solution with Dynamics: Coupling Replica Exchange Molecular Dynamics and Deep Learning at the Nano Level”. Authorea. August 03, 2020. DOI: 10.22541/au.159646074.43956314 (Preprint)
 • (SCI Indeksli): Haklidir Tut, F.S., Haklidir, M. 2020. "Prediction of geothermal originated boron contamination by deep learning approach: at Western Anatolia Geothermal Systems in Turkey", Environmental Earth Sciences, 79:180
 • (SCI Indeksli): Haklidir Tut, F.S., Haklidir, M. 2019. " Prediction of Reservoir Temperatures Using Hydrogeochemical Data, Western Anatolia Geothermal Systems (Turkey): A Machine Learning Approach". Natural Resources Research, 1-14.
 • (SCI Indeksli): Astekin, M.,Zengin, H. & Sözer, H. (2019). DILAF: A Framework for Distributed Analysis of Large-scale System Logs for Anomaly Detection. Software: Practice and Experience 49(2).
 • (SCI Indeksli) Aktaş, M. S. & Astekin(2017). Provenance Aware Run-time Verification of Things for Self-healing Internet of Things Applications. Concurrency and Computation: Practice and Experience, e4263.

Bildirimler

 • Zeybel M., Akgul Y.S. (2020) Localization and Identification of Lumbar Intervertebral Discs on Spine MR Images with Faster RCNN Based Shortest Path Algorithm. In: Papież B., Namburete A., Yaqub M., Noble J. (eds) Medical Image Understanding and Analysis. MIUA 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1248. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52791-4_12
 • Mataracıoğlu, Tolga, Kerim Can Kalıpcıoğlu, Süleyman Muhammed Arıkan, Gökhan Işık, Yasemin Demiral, Derya Cincioğlu, Hacı Ali Mantar. “Küresel Salgın Sonrasında Ulusal Bilişim Güvenliği”  Küresel Salgının Anatomisi : İnsan ve Toplumun Geleceği içinde (903-936. ss.). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi." 2020.
 • Zeybel, Merve Kaya and Yusuf Sinan Akgül.(2019) Identification and Localization of Lumbar Intervertebral Discs on MRI Images with Faster RCNN. 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) (2019): 129-133Demiral, Yasemin, Necmettin Çarkacı, and Uğur Çekmez. "Bulut Üzerinde DevOps Mimarisi DevOps Architecture in the Cloud." 2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). IEEE, 2019.
 • Zeybel, Merve Kaya, and Yusuf Sinan Akgül. "Identification and Localization of Lumbar Intervertebral Discs on MRI Images with Faster RCNN." 2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK). IEEE, 2019.
 • Demiral, Yasemin, and Mehmet Demirci. "An investigation of hypervisor effect on virtual networks performance." 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). IEEE, 2018.
 • Ozcan, S. and Mustacoglu, A. (2018) Transfer Learning Effects on Image Steganalysis with Pre-Trained Deep Residual Neural Network Model, in 2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Seattle, WA, USA, 2018 pp. 2280-2287.
 • Timar, Y., N. Karslıoğlu, H. Kaya, A.A. Salah (2018) Feature selection and multimodal fusion for estimating emotions evoked by movie clips,ACM Int. Conf. on Multimedia Retrieval (ICMR), Yokohama.
 • Gemici Güneş, Özlem, Mustafa Yağımlı. “Lambda Mimarisi Kullanarak Veri Merkezi Kaynak Kullanım Analizi”  . B3S’17 1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu.  2017.
 • Döngel, Tuğçe, and Yasemin Timar. "B3SafirBiyo: Genomic variant analysis with big data technologies." 2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data). IEEE, 2017.
 • Döngel, Tuğçe, ve Yasemin Timar. "Genomic variant analysis using distributed in-memory computation framework." 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK). IEEE, 2017.
 • Döngel, Tuğçe, ve Yasemin Timar. "Dağıtık Bellek İçi Hesaplama Yöntemleri ile Genomik Varyasyon Kümeleme." . B3S’17 1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu.  2017.
 • Özger, Zeynep Banu, Banu Di̇ri̇, and Canan Gi̇rgi̇n. "Question identification on Turkish tweets." 2014 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA) Proceedings. IEEE, 2014.
 • Zafer, Harun Reşit , Canan Girgin. “Genre Classification of Web Pages in a Turkish Search Engine”. BigR&I International Symposium on Big Data Research and Innovation 2014
 • Girgin, Canan, and Banu Diri. "Semantic relation extraction by conditional random fields from turkish wikipedia pages." 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). IEEE, 2014.
 • Gırgın, C., Gönültac, H., Muhtaroğlu, F. C. P., Demır, Ş., Akin, A. A., & Obali, M. (2014, April). Language based web crawling on big data. In 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1528-1531). IEEE.
 • Muhtaroğlu, F. Canan Pembe, et al. "Business model canvas perspective on big data applications." 2013 IEEE International Conference on Big Data. IEEE, 2013.
 • Halepmollası R. (2020). A composed technical debt identification methodology to predict software vulnerabilities. In 42nd International Conference on Software Engineering (ICSE) (pp. 186–189). ACM/IEEE.
 • Halepmollası R., Bilgen İ., and Saraç Ö. S. (2016). Subsequence profile map for protein fold recognition. In 24th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 2033-2036). IEEE.
 • Gündüz H., Halepmollası R., and Saraç Ö. S. (2014). Glasses detection in face images using Histogram of Oriented Gradients. In 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1889-1892). IEEE.
 • Özbilen M.L., Eğriboz E., Halepmollası R., Bilgen İ., Haklidir M. (2021). A Deep Reinforcement Learning Approach to Explore Optimal Policies for Covid-19 Pandemic Mitigation: Preliminary Analysis. Artificial Intelligence Theory and Applications (ISSN: 2757-9778 — ISBN:978-605-69730-2-4).

Tezler

 • Demiral, Yasemin. “Bulut Bilişimde Etkin Sanal Makine Göçü için Yöntemler Geliştirme” Ms Thesis. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.
 • Küçüker, Mehmet Emin. “Web uygulamaları için bulut ve konteyner tabanlı test otomasyon hizmeti” MS Thesis. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018.
 • Döngel, Tuğçe. Büyük imge veri tabanlarında erişim için yarı eğitmenli görsel temsiller. MS thesis. ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
 • Girgin, Canan, and Banu DİRİ. "Şartlı Rastgele Alanlar ile Türkçe Wikipedia Sayfalarından Semantik İlişkilerin Çıkarılması." 2014.
 • Kırtaç, Sinem. “Popülarite tabanlı sıralama algoritmalarının doğruluk değerlerini arttırmaya yönelik yöntem geliştirilmesi”. MS thesis. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitiüsü, 2014.
 • Halepmollası R. (2016) Alt Sekans Profil Haritaları Kullanılarak Protein Katlanması Tanıma. Computer Engineering Graduate Program. Istanbul Technical University.