Safir Depo ve Safir Not tüm hakları Tübitak Bilgem B3lab’a aittir. Safir Depo ve Safir Not, uygulama üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Üyelik veya Site üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyadı, telefon, adres veya e-mail adresleri gibi) Safir Depo ve/veya Safir Not’a vermeleri gerekmektedir. Safir Depo ve/veya Safir Not tarafından talep edilen bilgiler ve/veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ve/veya Uygulama veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Safir Depo ve/veya Safir Not tarafından, Safir Depo ve/veya Safir Not kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerin ve kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler veya veritabanı oluşturmada kullanılabilir.

Safir Depo ve/veya Safir Not, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel ilgilerden herhangi birini Safir Depo ve/veya Safir Not’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Safir Depo ve/veya Safir Not uygulamaları, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

A. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

B Safir Depo ve/veya Safir Not’un kullanıcıları ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;

C. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve

D. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

Safir Depo ve/veya Safir Not, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Safir Depo ve/veya Safir Not’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Uygulamalara veya Sitelere ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Safir Depo ve/veya Safir Not’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Safir Depo veya Sair Not, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Safir Depo veya Sair Not’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site’de yayınlandığı tarih İtibariyle yürürlülüğe girer.

Her türlü sorunuz için;
safirdepo.iletisim@tubitak.gov.tr email adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Tübitak Bilgem
Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1, 41400 Gebze / Kocaeli