Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) “Büyük Veri Analiz Çözümleri” ile farklı formlardaki ve büyük miktardaki veri işlenip analiz edilerek kıymetlendirilmiş bilgi çıkarılabilmektedir. SAFİR Büyük Veri; kurulumu ve kullanımı kolay büyük veri depolama, veri aktarımı ve analitiği çözümleri sunmaktadır. B3LAB Prototip Veri Merkezi içinde yer alan sunucular üzerine yapılan kurulum ile fiziksel olarak; SAFİR Altyapı üzerinde bulunan servisler ile sanal olarak büyük veri altyapısı kullanılabilmektedir. Her iki kurulum da SAFİR Büyük Veri; ölçeklenebilir, yüksek erişilebilirlik konfirürasyonu yapılmış, dağıtık ve yedekli donanıma sahip altyapı ile yığın ve akan verinin işlenebilmesine olanak sağlamaktadır.

        SAFİR Büyük Veri; büyük veri mimarisi, veri aktarımı ve işlenmesi, büyük veri analitiği, büyük veri ekosistem eğitimi, kavram ispatı (PoC) uygulamaları kapsamında çözüm sunmaktadır.

    Büyük veri mimari çözümleri kapsamında Hadoop kümesi kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi ve optimizasyonu; kullanılan işletim sistemi konfigürasyonu ve optimizasyonu; büyük veri dosya sistemleri konfigürasyonu ve optimizasyonu; büyük veri ağ mimarisi tasarımı ve kurulumu çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

    Veri akışı ve işleme çözümleri kapsamında; akan veri yönetimi ve işlenmesi, yığın veri aktarımı, yönetimi ve işlenmesi, NoSQL veritabanları kurulum ve konfigürasyonu ile optimizasyonu gerçekleştirilmektedir.

    Büyük veri analitik çözümleri kapsamında anomali tespiti, tahminleme, sınıflandırma ve kümeleme analizleri gerçekleştirilmektedir. Büyük veri analitiği ve makine öğrenmesi ile sahtekarlık önleme konusunda daha sofistike sistemler geliştirilebilmektedir.

    Büyük veri teknolojileri, büyük veri analitiği, makine öğrenmesi konularında eğitim verilmektedir. Eğitimler sanal büyük veri ortamında hazırlanan kümeler üzerinde uygulama çalışmaları ile desteklenmektedir.

    SAFİR Büyük Veri altyapısı kullanılarak; veri merkezi izleme ve sunucu yüklerinin tahminlenmesi, çağrı merkezi kayıtlarına otomatik kategori atanması, genomik varyasyon analizi platformu oluşturulması, öğrencilere yönelik sınav başarısızlığı kök neden analizi, verinin büyüme hızı ve yapısı hakkında alınan bilgiler ile büyük veri altyapı ve araçları ihtiyaç analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.