TÜBİTAK BİLGEM B3LAB olarak StorAIge isimli Avrupa Birliği projesinin yaygınlaştırma iş paketi kapsamında, Veri Bilimi, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme konularında çevrimiçi seminer verildi. Seminere Türkiye ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda proje ortağı katılım sağladı. B3LAB bünyesinde StorAIge projesinde çalışan Fatma Canan Pembe Muhtaroğlu ve İsmail Bilgen’in konuşmacı olarak yer aldığı seminerin içeriği şu şekildedir:

 

Veri Bilimi:

 • Veri Bilimine Giriş
 • Veri Biliminde Kullanılan Araçlar
 • Veri Bilimi Proje Yaşam Döngüsü
 • Veri Kaynakları
 • Veri Dönüşümü ve Analizi

 

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

 • Yapay Zekaya Giriş (Teknikler, Kullanım Senaryoları)
 • Makine Öğrenmesi Temelleri
 • Denetimli / Denetimsiz Öğrenme
 • Pekiştirmeli Öğrenme
 • Kümeleme
 • Öznitelik Çıkarma & Seçme
 • Değerlendirme Metrikleri
 • Model Seçimi & Parametre Ayarlama

 

Derin Öğrenme:

 • Derin Öğrenmeye Giriş
 • Evrişimli Sinir Ağları (CNNs)
 • Tekrarlayan Sinir Ağları (RNNs)
 • Derin Pekiştirmeli Öğrenme (DRL)
 • Otomatik Kodlayıcılar (AEs)
 • Çekişmeli Üretici Ağları(GANs)
 • Boltzmann Makineleri(BMs)
 • Grafik Sinir Ağları (GNNs)