Teknolojinin farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış isimlere, sektörün öncüsü şirketlere ve inovatif girişimlere ev sahipliği yapan Boğaziçi TechSummit'21 2-4 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü – Compec tarafından 12. kez organize edilen ve çevrim içi olarak düzenlenen etkinliğe B3Lab ekibi olarak "Safir Bulut" teması ile katılım sağladık. 

3 ana başlık altında gerçekleştirdiğimiz oturumda, "Bulut Bilişim 101", "Safir Bulut Workshop" ve "Bulut Kariyer Rotaları" konuları dinleyiciler ile paylaşıldı. 

İlk bölümde, bulut bilişimin temel kavramları, sağladığı avantajlar ve pandeminin bilişim teknolojilerine olan kısa/orta/uzun vadeli etkileri değerlendirildi.
İkinci bölümde Safir Bulut’un uygulamalı tanıtımı yapıldı ve Terraform ile "Infrastructure as Code" yönetim otomasyonunun nasıl sağlanabileceği gösterildi.
Son bölümünde ise pandemi sonrası sektörün eğilimleri, bulut teknolojileri ile değişen roller ve güncel teknolojilerin bulut bilişim dünyası ile kesişimleri bütünsel olarak irdelenerek, Türkiye’deki kariyer fırsatları katılımcılar ile paylaşıldı.

TÜBİTAK BİLGEM'in bulut bilişim ve büyük veri alanındaki öncü laboratuvarı, B3Lab olarak ürettiğimiz milli çözümleri ülkemizin tüm parlak zihinlerine aktarmaya ve yeni nesil teknolojileri duyarlı gençler ile buluşturmaya devam edeceğiz.