Gümrük Muhafaza’nın Tespit Kapasitesi’nin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi; Türkiye Gümrük Bölgesi’nin tamamında Ticaret Bakanlığı’nın gümrük gözetim ve kontrol fonksiyonunu, idari, teknik ve operasyonel kapasitesini artırarak ve Gümrük İdaresi Koordinasyon Merkezinin (CECC) yapısını geliştirerek güçlendirmek için büyük veri ve makine öğrenmesi tekniklerinin kullanıldığı bir veri yönetim projesidir. Projenin genel amacı, entegre sınır yönetimini AB Müktesebatı ve Avrupa Standartları ile uyumlu olarak iyileştirmektir.

Projede; Sözleşme Makamı Central Finance and Contracts Unit (CFCU), hak sahibi ve son kullanıcı T.C. Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüdür. Proje, TÜBİTAK BİLGEM liderliğinde,  BYS Grup Bilişim Sistemleri Danışmanlık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ve HAVELSAN HAVA ELEKTRONIK SAN. VE TIC A.S ortalığındaki konsorsiyum ile yürütülmektedir.

Projeden beklenen sonuçlar;

  • Gümrük Veri Ambarı, Kaçakçılıkla Mücadele Veri Tabanı ve Araç Takip Sistemi gibi kaynaklardan ilgili tüm verilerin işlenmesi için yeni bir veri yönetim aracı geliştirilecektir.
  • Yeni veri yönetişimi işlevi geliştirilecek ve gelecekteki gümrük kontrol yazılım programları ve her türlü iletişim aracı desteklenecektir.
  • Yeni veri yönetişim aracının bir parçası olarak, Kaçakçılıkla Mücadele Veritabanı bir raporlama ve görselleştirme aracına entegre edilecek.
  • Gerçek zamanlı verilerin izlenmesi, daha kapsamlı bir sisteme dönüştürülerek, vakalarda değerlendirme, karar verme ve proaktif müdahale gibi daha ileri adımlara yol açacaktır.

Ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında, yaklaşık sekiz ülke (Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye) ve komşu deniz, Türkiye çok uzun ve kontrolü zor bir sınır yapısına sahiptir ve toplam 2.949 kilometrelik kara ve 7816 kilometre deniz sınırı. 30 kara, 7 demiryolu, 68 deniz ve 62 hava Sınır Geçiş Noktası (BCP) dahil. Türkiye'de toplam 167 sınır kapısı var. Kara hudut kapılarında 29 gümrük müdürlüğü, demiryolu kapılarında 4 gümrük müdürlüğü, deniz hudut kapılarında 45 gümrük müdürlüğü ve hava hudut kapılarında 12 gümrük müdürlüğü bulunmaktadır.

Projede;

  • T.C. Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne ait farklı operasyonel sistemler aracılığıyla toplanan verilerin ortak bir büyük veri platformunda toplanması,
  • Yapay zeka temelli kaçakçılık ve anomali tespiti,
  • Kaçakçılık ve usulsüzlüklerle mücadelede etkinliğin artırılması,
  • Karar verme süreçlerinin hızlanması,
  • Gümrük kontrol sürelerinin kısalması,
  • Yasal ticaretin hız kazanması,

amaçlanmaktadır.