Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan sistem ile; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye genelinde faaliyet gösteren gümrük kapılarında taşıt ve konteyner içerisine gizlenerek ülkeye sokulmaya çalışılan yasadışı maddelerin tespiti amacıyla kullanılan X-Ray tarama sistemlerinden alınan tarama görüntülerinin , sistem üreticisinin sağladığı arayüz ve görüntü formatından bağımsız olarak, bulut bilişim altyapısı üzerinde güvenli depolanması, görüntülerin gümrük idareleri ve Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi’nden görüntü kalitesi değişmeksizin görüntülenebilmesi, görüntü üzerinde anomali tespiti yapabilme kapasitesine haiz bir otomatik tanımlama sisteminin tasarlanması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında X-Ray cihazı marka ve modelinden bağımsız olarak tüm cihazlardan üretilen tarama görüntüleri standart bir formata dönüştürülerek merkezi olarak depolanacak, geliştirilen ortak bir analiz programı ile analiz edilebilir hale gelecektir. Görüntülerin Yurtdışı Gümrük İdareleri ile de karşılıklı olarak paylaşılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında ayrıca yapay zeka temelli makine öğrenmesi algoritmaları ile görüntü üzerinde kaçakçılık (insan, silah, sigara, uyuşturucu) tespiti, kap sayısı tespiti, referans görüntüler arasında fark tespiti ve materyal ayrımı çalışmaları yapılmaktadır. Materyal ayrımı çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisiyle ortak bir çalışma yürütülmektedir. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte aşağıda yer alan kazanımların elde edileceği düşünülmektedir.

Proje Kazanımları
•    Tarama cihazı bağımsız analiz yapabilme imkanı
•    Görüntülerin merkezi olarak saklanması ve tüm birimlerden erişilebilir olması 
•    Yapay zeka temelli kaçakçılık ve anomali tespiti sayesinde insan hatalarının önüne geçilmesi ve zaman tasarrufu sağlanması
•    Merkez-taşra arası iletişimin güçlendirilmesi 
•    Karar verme süreçlerinin hızlanması
•    Kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması
•    Gümrük kontrol sürelerinin kısalması
•    Yasal ticaretin hız kazanması
•    Muhtemel vergi kayıplarının önüne geçilmesi