FLEXIndustries

Proje Adı Digitally-enabled FLEXible Industries for reliable energy grids under high penetration of Variable Renewable Energy Sources (VRES)
Proje Süresi 48 ay
Destek Türü UFUK AVRUPA-TWIN TRANSITION IA
Konsorsiyum 9 ülke & 36 ortak

Proje Amacı

FLEXIndustries projesinin ana hedefi, 7 çok sektörlü (otomotiv, biyoyakıtlar, polimerler, çelik, kağıt hamuru ve kağıt, ilaç, çimento) enerji yoğun endüstrileri, endüstriyel ortamları için en uygun enerji verimliliği önlemlerini ve proses esnekliği yöntemlerini tasarlamanın ve devreye almanın yanı sıra elektrik ve ısıtma ağları ile ara bağlantıları üzerinde olumlu bir etki yaratan bütünsel çok disiplinli ve çok ölçekli bir yaklaşım üzerine inşa etmektir.

FLEXIndustries, ortaya çıkan talep yanıt mekanizmalarını uygun şekilde yönetmek ve tesis ve proses esnekliği sağlamanın yanı sıra şebeke hizmetleri de sunarak en enerji yoğun endüstriyel süreçleri izlemek, analiz etmek ve optimize etmek için bir Dinamik Enerji ve Süreç Yönetim Platformu geliştirmeyi hedeflemektedir.

TÜBİTAK BİLGEM'in Ford Otosan , Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, Mutlu Akü ve Türkiye Petrol Rafineleri AŞ ile paydaş olarak yer aldığı FLEXIndustries, AB endüstrilerini genel proje konsepti ve dijital platformun piyasa tarafından ele geçirilmesiyle sağlanan bir enerji esnekliği geçişine hazırlamak için teknik ve teknik olmayan engellerin üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

Pilot Ford Otosan Kullanım Durumu

TÜBİTAK BİLGEM Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) ve Robotik ve Otonom Sistemler Laboratuvarı olarak, sektör ortağımız Ford Otosan ile birlikte; büyük veri teknolojileri kullanarak bulut üzerinde çalışacak ve dijital ikiz ile uç düzeyde iletişim kuracak enerji örüntüsü tanımlama, gözetim ve tahminini destekleyen yapay zeka tabanlı modeller geliştiriyoruz.

Kullanım durumu kapsamında (i) boyama hattı dijital ikiz ve (ii) gelişmiş enerji yönetimi ve optimal Ford Otosan Demo Sahası süreç planlama algoritmalarının geliştirilmesine odaklanan izleme altyapısının iyileştirilmesi ve FLEXIndustries platformunun uygulanması amaçlanmaktadır.

Hedefler

•    Elektrik tüketiminde %4 azalma
•    Birincil enerji bazında RES üretiminde %400 artış
•    tCO2eq 3.058 azalma
•    Enerji maliyeti %3,8 düşüş