TÜBİTAK TEYDEB 1505 kodlu Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında desteklenen Endüstriyel Büyük Veri Yönetim Sistemi (EBVYS) Platformu Projesi TÜBİTAK BİLGEM ve IQVizyon Dijital Dönüşüm A.Ş işbirliği ile yürütülecektir.

EBVYS Projesi kapsamında, endüstriyel sistemlerden alınan endüstriyel IoT verilerinin coğrafi konumdan bağımsız olarak tam zamanlı olarak canlı/anlık verilerin toplanması, işlenmesi, yönetimi ve yapay zeka destekli ileri analitiklerde kullanılmasına imkan sağlayan, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Safir Bulut altyapısıyla bulut tabanlı büyük veri platformu geliştirilecektir.

EBVYS Projesi kapsamında geliştirilecek bulut tabanlı büyük veri platformu; coğrafi konumdan bağımsız olarak ülkemiz sanayi kuruluşlarından toplanacak endüstriyel IoT verilerinin anlamlı hale getirilerek işleneceği ve yapay zeka destekli ileri analitiklerin uygulanabileceği bir altyapıya sahip olacaktır. Endüstriyel IoT bilgi akışının yönetilebildiği bir büyük veri platformu, günlük yaşantıyı, iş hayatını ve endüstriyel üretim sistemlerini olumlu yönde etkileyebilecek değişikliklere imkân sağlamaktadır. Endüstri ve IoT'nin birleştirilmesi ile üretimde kullanılan akıllı cihazlar, insan hatasını en aza indirerek, gerçek zamanlı bilginin karar destek sistemleri tarafından değerlendirilmesini sağlayarak,

 • Üretimde kalitenin arttırılmasına,
 • Maliyetlerin azaltılarak, rekabetçi ürünler yaratılmasına,
 • IoT yeteneğine sahip akıllı üretim makinaları ağ üzerinden birbirleri ile otomatik iletişim kurarak üretimi kontrol ederek operatör katkısını en az düzeye indirilmesine,
 • Mekanik ve elektriksel arızalar önceden tahmin edilerek arıza nedeniyle duruş sürelerinin azaltılmasına,
 • Fabrikanın üretimi için ham madde eksikliği hızla tespit edilerek giderilmesine,
 • Fabrika yöneticileri üretim ve arızalarla ilgili bilgileri dünyanın herhangi bir yerinden gerçek zamanlı olarak alınmasına imkân sağlamaktadır.

Ülkemizin EBVYS Projesi ile kazanacağı fırsatlar şu şekildedir:

 • Coğrafi konumdan bağımsız olarak ülkemiz sanayi kuruluşlarının endüstriyel IoT verilerinin bulut ortamında toplanması,
 • TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Safir Bulut platformunun milli ve yerli bir altyapı hizmeti olarak entegrasyonu,
 • Ülkemizde yer alan sunucular üzerinden hizmet verecek olan bulut tabanlı büyük veri yönetim sistemi yeteneği kazandırılmış üretim entegrasyonu ve zekası aracı ile yurtdışında yer alan müşterilere hizmet verilmesi.
 • Büyük veri ortamının entegrasyonu ile endüstriyel IoT verisindeki hacim, çeşitlilik, doğruluk, hız ve değer metriklerindeki performansın sağlanması,
 • Endüstri 4.0 teknolojilerinin ulusal anlamda gelişimine katkı sağlanması,
 • Kobi ölçeğindeki firmalara mali yükün düşülerek sunulması.

 

« Bu proje TÜBİTAK TEYDEB Destek Programından yararlanılarak geliştirilmektedir (Proje No: 5110110). Ancak, ürün/hizmet ile ilgili tüm sorumluluk TÜBİTAK BİLGEM ile IQVizyon Dijital Dönüşüm A.Ş.‘ye aittir.»