ATC Portal Projesi;

  • DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) HTKM (Hava Trafiği Komuta Merkezi) personelinin iş çalışma düzeni, görev pozisyonu ve izin planlamalarının oluşturulduğu ve takip edildiği,
  • Hava Trafik Kontrolörlerinin ve diğer DHMİ personelinin derece, hadise, eğitim, sertifika, lisans, sağlık raporu, izin gibi durumlarının yönetildiği,
  • Aktif Hava Trafik kontrolörlerinin periyodik derece yenileme sınavlarının bilgisayar ortamında, güvenli bir şekilde yapıldığı
  • DHMİ personelinin uzaktan eğitim alabildiği ve eğitimlere ait görsellere ve dokümanlara ulaşabildiği,

Web tabanlı bir projedir.

 

Proje kapsamında kullanıcıların detaylı istatistikleri saklanmaktadır. Bu istatistikler, gelecekteki görev, izin ve eğitim planlamalarının etkili ve adil bir şekilde yapılması için sistem tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıca derece sınavları, hava hadiseleri ve uzaktan alınan eğitimler için de istatistiksel veriler saklanmakta ve sınav, hadise ve uzaktan eğitim süreçlerinde dikkate alınmaktadır.