Bir Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi olan 5G-MOBIX (5G for Cooperative & Connected Automated Mobility on X-border corridors), 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikme, yüksek band genişliği gibi temel yeniliklerden ve ileri yapay zeka tekniklerinden faydalanarak, otomatikleştirilmiş araç fonksiyonları geliştirmeyi hedeflemektedir.


Proje, 10 ülkeden 59 ortakla sürdürülmektedir. Altı farklı ülkede deneme sahaları oluşturularak, geliştirilen teknolojilerin ön gösterimleri gerçekleştirilecektir. İspanya-Portekiz ve Türkiye-Yunanistan sınırları olmak üzere iki farklı sınır geçiş koridorunda ise tüm proje kapsamında geliştirilen teknolojilerin, çeşitli kullanım senaryoları ile gösterimi yapılacaktır. 


BİLGEM, Türkiye-Yunanistan sınır geçiş koridorundaki gerçekleştirilecek gösterim kapsamında projeye dahil olmuştur. Kurumumuz dışında yerli ortaklar olarak Ford Otosan, Turkcell, ve Ericcsson TR, Yunanistan tarafında ise Cosmote, WINGS ve Ericcsson GR gibi kuruluşlar yer almaktadır. Bu sahadaki çalışmalar, diğer ortakların da desteği ile Türk-Yunan ortakların öncülüğünde ilerlemekte ve dört ana kullanım senaryosundan oluşmaktadır.


İçinde yer aldığımız ve uygulamasını geliştirmekte olduğumuz “TIR Yönlendirme” kullanım senaryosunda, İpsala Gümrük Sahası içinde, X-Ray TIR Tarama binasına yönlendirilen bir TIR’ın binaya gidiş, giriş ve çıkışını otonom şekilde yapması hedeflenmektedir. Bu sayede, şoförün aracını bırakırken ve alırken kaybettiği zamandan tasarruf sağlanabileceği gösterilecektir. Elde edilen tarama görüntüsü de BİLGEM’in bir diğer projesi kapsamında geliştirmekte olduğu uygulama tarafından otomatik olarak analiz edilip sonuçları döndürülecektir. Bu şekilde tasarruf edilecek zaman ile gün içinde daha fazla TIR, X-Ray tarafından taranarak sınır geçişlerinde güvenlik aynı oranda arttırılabilecektir.


Sahada uygulanacak diğer kullanım senaryoları, arkadaki aracın otonom olarak öndekini takip ettiği “konvoy halinde ilerleme (platooning)”, öndeki araçtan canlı olarak arkadakine yüksek çözünürlüklü görüntü aktarıldığı “gördüğümü-gör uygulaması” ve gümrük sahası içinde işlemlerin daha hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesine yönelik diğer çeşitli yardımcı senaryoları kapsamaktadır.
Projenin 31 Ekim 2021 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.


 
“TIR Yönlendirme” Kullanım Senaryosu