BLOG - TUBİTAK BİLGEM | BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

ICO Yapay Zekâ Denetimi

Hatırlayacağınız üzere “Yapay Zekâ Denetimi” isimli yazımızda yapay zekâ denetiminin ne olduğunu ve yapay zeka denetimi için önerilen bazı farklı çerçeveleri açıklamıştık. Bu yazımızda yapay zekâ denetimi için geliştirilmiş "A Guide to ICO Audit: Artificial Intelligence (AI) Audits" adlı bir rehber üzerinde duracağız. [...]

Yapay Zekâ Sistemlerinin Düzenlenmesi: 2022 ABD Algoritmik Hesap Verebilirlik Tüzüğü

Önceki yazımızda, AB YZ Tüzüğünü inceleyerek güvenilir YZ'yi teşvik etmeyi amaçlayan yasal çerçeveleri ele almaya başladık. Bu yazıda, güvenilir yapay zekâyı sağlamak için bir diğer önemli yasal çerçeve olan 2022 ABD Algoritmik Hesap Verebilirlik Tüzüğünü inceleyeceğiz. 2022 ABD Algoritmik Hesap Verebilirlik Tüzüğü (ABD AHVT) 3 Şubat'ta teklif edildi. Tasarının ilk versiyonu Nisan 2019'da tanıtıldı. Kanunlaşması için destek alamadığı için ana politika amacı aynı tutularak güncellendi. [...]

Yapay Zekâ Denetimi

Önceki yazılarımızda güvenilir yapay zekâya neden ihtiyaç duyduğumuzu ve dünya genelinde güvenilir yapay zekâ için belirlenen ilke ve değerlerin neler olduğunu ele almıştık. Bu yazımızda geliştirilen yapay zekâ sistemlerinin güvenilirliğinden emin olabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz yapay zekâ denetiminden, denetimin çeşitlerinden ve denetim için farklı gruplar tarafından önerilen farklı denetim çeşitlerini ele alacağız. [...]

Güvenilir Yapay Zekâ

Yapay zekâ sistemlerinin geliştirilebilmesi, uygulanabilmesi ve kullanılabilmesi için güvenilirliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla dünyada çeşitli güvenilir yapay zekâ tanımları yapılmış ve güvenilirlik için çeşitli ilke ve değerler benimsenmiştir. Bu yazıda bazı örnek ilke ve değerlerden bahsedeceğiz. [...]

Güvenilir Yapay Zekâ İhtiyacı

Yapay zekâ sistemleri adalet sistemi, işe alım, tıp ve bankacılık gibi hayatın çeşitli alanlarında giderek daha fazla kullanılmaktadır ve bu alanları şekillendirmektedir. Yapay zekâ sistemleri, insanlığın yaşadığı birçok probleme çözüm üretebilecek ve insanlığa büyük faydalar sunabilecek potansiyeldedir ve çoktan birçok alanda insanlar için faydalı olmaya başlamıştır. [...]

BİLİŞİM ve BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve milli çözümler üreten ulusal Ar-Ge merkezidir.