BLOG - TUBİTAK BİLGEM | BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Birleşik Krallık'ın Yapay Zekâ Düzenlemesine İnovasyon Yanlısı Yaklaşımı

Birleşik Krallık Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı (DSIT), 29 Mart 2023 tarihinde "YZ düzenlemesine inovasyon yanlısı yaklaşım" adlı bir teknik belge yayınladı. Bu teknik belge, inovasyonu teşvik etme ve potansiyel riskleri ele alma arasında bir denge kurmayı hedefleyen yapay zekâ (YZ) düzenlemesi yaklaşımını ortaya koyuyor. YZ risklerinin karmaşıklığını ve çeşitliliğini tanıyan hükümet, YZ’yi düzenlemek için tamamen yeni bir yasa oluşturmak yerine mevcut düzenleyici çerçevelere dayandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda hükümet, mevcut rejimlerin avantajlarından faydalanarak ve avantajları en üst düzeye çıkararak düzenleyici belirsizliği ele almak ve aynı zamanda mevcut boşlukları doldurmak için orantılı bir şekilde müdahale etmeyi planlamaktadır. [...]

NIST Yapay Zekâ Risk Yönetimi Çerçevesi: Yapay Zekâ Riskinin Anlaşılması ve Yönetilmesi

26 Ocak 2023'te, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), yapay zekâ sistemleri ile ilişkili riskleri yönetmek için kapsamlı rehberlik sağlayan Yapay Zekâ Risk Yönetimi Çerçevesi'nin (YZ RYÇ) ilk versiyonunu yayınladı. NIST, misyonu "ölçüm bilimini, standartlarını ve teknolojisini ilerleterek ABD inovasyonunu ve endüstriyel rekabet gücünü desteklemek" olan bir ABD devlet kurumudur. Bu bağlamda üzerinde çalıştığı konulardan biri de yapay zekâdır. [...]

Beyaz Saray'ın Yapay Zekâ Haklar Bildirgesi: İlkeler ve Beklentiler

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi (BTPO), "yapay zekâ destekli bir dünya için bir haklar beyannamesi" geliştirmeyi amaçlamasından bir yıl sonra, Ekim 2022'de "Yapay Zeka Haklar Bildirgesi İçin Taslak: Otomatik Sistemleri Amerikan Halkı İçin Çalıştırma" adlı bir teknik inceleme yayınladı [1]. Taslak beş ilkeden ve ilkelerin önemi, ilkelerle ilgili beklentiler ve ilkelerin uygulamaya nasıl dönüştürüleceğini içeren bir teknik yardımcıdan oluşur. Ancak, yasal olarak bağlayıcı bir belge değildir, bu nedenle ilkeler sadece tavsiye niteliğindedir. [...]

ICO Yapay Zekâ Denetimi

Hatırlayacağınız üzere “Yapay Zekâ Denetimi” isimli yazımızda yapay zekâ denetiminin ne olduğunu ve yapay zeka denetimi için önerilen bazı farklı çerçeveleri açıklamıştık. Bu yazımızda yapay zekâ denetimi için geliştirilmiş "A Guide to ICO Audit: Artificial Intelligence (AI) Audits" adlı bir rehber üzerinde duracağız. [...]

Yapay Zekâ Sistemlerinin Düzenlenmesi: 2022 ABD Algoritmik Hesap Verebilirlik Tüzüğü

Önceki yazımızda, AB YZ Tüzüğünü inceleyerek güvenilir YZ'yi teşvik etmeyi amaçlayan yasal çerçeveleri ele almaya başladık. Bu yazıda, güvenilir yapay zekâyı sağlamak için bir diğer önemli yasal çerçeve olan 2022 ABD Algoritmik Hesap Verebilirlik Tüzüğünü inceleyeceğiz. 2022 ABD Algoritmik Hesap Verebilirlik Tüzüğü (ABD AHVT) 3 Şubat'ta teklif edildi. Tasarının ilk versiyonu Nisan 2019'da tanıtıldı. Kanunlaşması için destek alamadığı için ana politika amacı aynı tutularak güncellendi. [...]

Yapay Zekâ Denetimi

Önceki yazılarımızda güvenilir yapay zekâya neden ihtiyaç duyduğumuzu ve dünya genelinde güvenilir yapay zekâ için belirlenen ilke ve değerlerin neler olduğunu ele almıştık. Bu yazımızda geliştirilen yapay zekâ sistemlerinin güvenilirliğinden emin olabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz yapay zekâ denetiminden, denetimin çeşitlerinden ve denetim için farklı gruplar tarafından önerilen farklı denetim çeşitlerini ele alacağız. [...]

Güvenilir Yapay Zekâ

Yapay zekâ sistemlerinin geliştirilebilmesi, uygulanabilmesi ve kullanılabilmesi için güvenilirliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla dünyada çeşitli güvenilir yapay zekâ tanımları yapılmış ve güvenilirlik için çeşitli ilke ve değerler benimsenmiştir. Bu yazıda bazı örnek ilke ve değerlerden bahsedeceğiz. [...]

Güvenilir Yapay Zekâ İhtiyacı

Yapay zekâ sistemleri adalet sistemi, işe alım, tıp ve bankacılık gibi hayatın çeşitli alanlarında giderek daha fazla kullanılmaktadır ve bu alanları şekillendirmektedir. Yapay zekâ sistemleri, insanlığın yaşadığı birçok probleme çözüm üretebilecek ve insanlığa büyük faydalar sunabilecek potansiyeldedir ve çoktan birçok alanda insanlar için faydalı olmaya başlamıştır. [...]

BİLİŞİM ve BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve milli çözümler üreten ulusal Ar-Ge merkezidir.